Contact

  Danh sách chi nhánh

  • Chi nhánh 1

   Điện thoại : 03 37 37 97 37

   Email :Nhakhoahappy.cskh@gmail.com

   Địa chỉ : 437 Man Thiện, Tăng Nhươn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM

  • CHI NHÁNH 2

   Điện thoại : 03 37 37 97 37

   Địa chỉ : 559 Kha Vạn Cân,Phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

  • CHI NHÁNH 3

   Điện thoại : 03 37 37 97 37

   Địa chỉ : 106 Quốc lộ 1k, Linh Xuân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

  • CHI NHÁNH 5

   Điện thoại : 03 37 37 97 37

   Địa chỉ : 56B Hoa Lan, Phường 2, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.